Generelle vilkår og betingelse

På Just Eat Partner Webshop kan du bestille merchandise og produkter til din restaurant i Danmark.  Disse generelle vilkår og betingelser beskriver de vilkår, regler og forpligtelser, der gælder, når du bestiller produkter fra Just Eat via Partnerwebshoppen ("de generelle vilkår og betingelser"). 

1 - Definitioner 

I disse generelle vilkår og betingelser anvender vi følgende definitioner:

Generelle vilkår og betingelser - som har den betydning, der er angivet ovenfor;

Du / Din - en restaurant, der er registreret hos os og har indgået en restaurationsaftale med Just Eat;

Aftale - en bestilling af produkter fra Just Eat af dig via Partnerwebshoppen, som Just Eat har accepteret i overensstemmelse med disse generelle vilkår og betingelser;

Produkter - varer eller tjenester, som tilbydes af os via Partner Webshop;

Produkter fra Just Eat - Produkter, som sælges af os via partnerwebshoppen;

Partner Webshop - det online webshop-miljø, hvor du kan bestille produkter fra os;

Just Eat / Vi / Os - Just Eat.dk ApS;

Restaurantaftale - betyder restaurationsaftalen mellem dig og os for din drift på Just Eat-platformen.

2 - Vores identitet 

Vi er Just Eat.dk ApS.

Vores adresse: Lyngbyvej 20, 2100 København, Danmark

Virksomhedsnummer: 25 53 73 73
35Momsnr: DK 25 53 73 35 

3 - Kontakt os

Partner Webshop webadresse: http://shop.just-eat.dk 

Hvis du har spørgsmål om Partner Webshop, kan du kontakte os på: +45702085 90 eller send os en e-mail på [email protected] 

Vores åbningstider er: 

mandag-fredag 9-23

lør-søn 11-23

Bemærk venligst, at dit opkald kan blive optaget til uddannelsesformål. Bemærk også, at kun forespørgsler vedrørende produkter fra Just Eat via Partner Webshop kan behandles via disse kanaler. 

4 - Din status

Ved at afgive en ordre på Partner Webshop garanterer du, at: 

(a) du er juridisk i stand til at indgå bindende kontrakter; 

(b) du er over 18 år, og 

(c) du har fuld juridisk bemyndigelse til at binde den enhed, som du bestiller på vegne af, til disse generelle vilkår og betingelser. 

5 - Anvendelighed 

Disse generelle vilkår og betingelser gælder for bestillinger af produkter fra Just Eat via partnerwebshoppen. Ved at placere en ordre hos os på produkter fra Just Eat accepterer du disse generelle vilkår og betingelser og er bundet af dem.

Anvendelsen af andre vilkår og betingelser (herunder eventuelle købsvilkår og betingelser, som du måtte have) afvises udtrykkeligt. 

Aftalen (og restaurationsaftalen kun med hensyn til betalinger) er den samlede aftale mellem dig og os i forbindelse med køb af de relevante produkter fra Just Eat via Partnerwebshoppen. Du anerkender, at Du ikke har stolet på nogen erklæring, løfte eller repræsentation eller forsikring eller garanti i forbindelse med køb af de relevante produkter fra Just Eat på Partnerwebshoppen, som ikke er anført i Aftalen.

 6 - Opdateringer af disse generelle vilkår og betingelser 

Den aktuelle version af disse generelle vilkår og betingelser kan altid findes på Partner Webshop. Vi forbeholder os ret til ensidigt at ændre disse generelle vilkår og betingelser fra tid til anden, men den version af de generelle vilkår og betingelser, der var gældende, da du afgav din ordre, er de vilkår og betingelser, der gælder for den pågældende ordre.  

Når du afgiver en ordre, efter at de generelle vilkår og betingelser er blevet opdateret, accepterer du den opdaterede version. Tjek dem venligst, før du afgiver din ordre, og vi anbefaler, at du gemmer en kopi af de generelle vilkår og betingelser, der var gældende, da du afgav din ordre, så du altid ved, hvad du kan forvente af os. 

7 - Produkter fra Just Eat

Vi tilstræber at give dig alle de oplysninger, du har brug for for at få en god indikation af hvert enkelt produkt fra Just Eat på Partnerwebshoppen, så det er klart for dig og os, hvilke rettigheder og forpligtelser der er forbundet med et produkt fra Just Eat. Der er dog nødvendigvis begrænsninger på de oplysninger, vi giver. Især:

Billeder. Billederne af produkterne fra Just Eat på vores partnerwebshop eller som vi på anden måde stiller til rådighed for dig i digitalt eller elektronisk format er kun til illustrative formål. Selv om Vi tilstræber at vise farverne nøjagtigt, kan Vi ikke garantere, at din computers visning af farverne nøjagtigt afspejler farven på Produkterne fra Just Eat. Dine produkter fra Just Eat kan afvige en smule fra disse billeder. 

Mål: Selv om vi bestræber os på at være så nøjagtige som muligt, er alle størrelser, vægte, kapaciteter, dimensioner og mål angivet på vores partnerwebshop eller som vi på anden måde oplyser dig om under bestillingsprocessen kun omtrentlige og kan variere en smule fra de angivne størrelser, vægte, kapaciteter, dimensioner og mål.

8 - Din brug af Partner Webshop

Vi stiller partnerwebshoppen til rådighed for dig til brug i din kommercielle egenskab som restaurant. Alle produkter sælges kun i små mængder og er udtrykkeligt ikke beregnet til andre formål, herunder, men ikke begrænset til: (i) yderligere distribution eller (videresalg; eller (ii) til din personlige, private brug som forbruger.

Hvis vi har mistanke om, at du ikke bruger Partnerwebshoppen i overensstemmelse med disse generelle vilkår og betingelser (herunder hvis vi har grund til at tro, at du bruger produkterne til andre formål end til brug som restaurant i din kommercielle egenskab), forbeholder vi os ret til at suspendere eller opsige din adgang til Partnerwebshoppen med øjeblikkelig virkning. Uanset om vi vælger at suspendere eller opsige din adgang eller ej, forbeholder vi os retten til at rejse krav mod dig for ethvert tab, skade eller ansvar, som vi lider (herunder som følge af krav fra tredjepart, som vi modtager) i forbindelse med din ikke-overensstemmende brug af Partnerwebshoppen. 

9 - Aftale 

Følg vejledningen på skærmen i Partner Webshop for at afgive en ordre. Hver ordre, du afgiver på produkter fra Just Eat, er et tilbud fra dig om at købe de produkter fra Just Eat, der er angivet i den pågældende ordre, og er underlagt disse generelle vilkår og betingelser. Du bedes kontrollere din ordre omhyggeligt og rette eventuelle fejl, inden du sender den. Du er ansvarlig for at sikre, at din ordre er fuldstændig og korrekt.

Aftalen er indgået på det tidspunkt, hvor vi sender dig en track and trace e-mail, der bekræfter afsendelsen af dine produkter fra Just Eat, hvilket er vores accept af dit tilbud. Hvis Vi ikke kan acceptere en ordre, giver Vi dig besked, og hvor det er relevant, vil Vi ikke opkræve dig det relevante beløb, og vi vil ikke behandle den pågældende ordre. 

Du kan tjekke detaljerne og status for dine ordrer, som du har foretaget i vores partnerwebshop, under "Min konto". 

Vi har ret til at undersøge, om du er i stand til at opfylde dine nuværende og fremtidige betalingsforpligtelser, og om du overholder disse generelle vilkår og betingelser. Hvis vi af en eller anden grund har mistanke om, at dette ikke er eller ikke er tilfældet, har vi ret til at afvise eller annullere en ordre eller knytte særlige betingelser til en sådan ordre (f.eks. at ændre betalingsbetingelserne). Sådanne særlige betingelser vil blive meddelt dig skriftligt. 

10 - Pris og betaling 

Pris. Vores partnerwebshop angiver priserne på produkter fra Just Eat. Priserne på produkterne kan ændres fra tid til anden, men ændringer vil ikke påvirke en ordre, som vi allerede har accepteret med en bekræftelsesmail om track and trace.  Kampagner og rabatter er angivet på Partnerwebshoppen. Alle priser, der vises på Partner Webshop, er eksklusive moms, medmindre andet udtrykkeligt er angivet. Hvis der skal betales leveringsomkostninger eller håndteringsomkostninger for din ordre, vil vi tydeligt angive dette, før du bekræfter din ordre.

Betaling. Vi tager betaling for de beløb, som du skylder os i forbindelse med produkter fra Just Eat på Partnerwebshoppen (herunder eventuelle leveringsomkostninger), fra de beløb, der skal betales til dig i henhold til restaurationsaftalen.  Sådanne beløb vil blive angivet i den regelmæssige kombinerede opgørelse, som du modtager fra os i henhold til restaurationsaftalen. Betalingsbetingelserne i restaurationsaftalen gælder for sådanne beløb (herunder i tilfælde af at de beløb, der skal betales til dig i henhold til restaurationsaftalen på et givet tidspunkt, ikke er tilstrækkelige til at opfylde dine betalingsforpligtelser i forbindelse med Partner Webshop). 

Vi kan udstede kuponer, der kan indløses på Partner Webshop, og sådanne kuponer er underlagt de vilkår og betingelser, der følger med dem. Sådanne kuponer kan ikke ombyttes til kontanter. 

11 - Ydelse og garantier  

Vi garanterer dig, at produkterne fra Just Eat ved levering vil opfylde (i alle væsentlige henseender) den beskrivelse og de specifikationer, der er angivet for de respektive produkter på partnerwebshoppen. Produkterne fra Just Eat er kun beregnet til brug i Danmark. Vi garanterer ikke, at Produkterne fra Just Eat er i overensstemmelse med love, regler eller standarder uden for Danmark.

Bemærk venligst: Vi er ikke ansvarlige for brud på ovenstående garanti:

 1.  hvis en defekt opstår i et produkt fra Just Eat som følge af normal slitage eller som følge af skader som følge af omstændigheder uden for vores kontrol, f.eks. vejrforhold eller skader forårsaget under transport af dig; 
 2. når produkter fra Just Eat anvendes forkert eller uforsvarligt (f.eks. hvis de anvendes til et andet formål end det tilsigtede);
 3. hvis du ændrer eller reparerer produkter fra Just Eat uden vores skriftlige samtykke; 
 4. hvis der opstår en defekt i et produkt fra Just Eat som følge af, at vi har fulgt en tegning, et design eller en specifikation, som du har givet os (f.eks. for produkter, der er skræddersyede, co-brandede eller personlige til dig); eller
 5. produkterne fra Just Eat afviger fra deres beskrivelse eller specifikation som følge af ændringer, der er foretaget for at sikre, at sådanne produkter overholder gældende lovmæssige eller reguleringsmæssige krav.

Disse vilkår i paragraf 11 og 12 gælder også for ethvert erstatningsprodukt fra Just Eat, som vi leverer til dig fra os.

12 - Er du ikke tilfreds? 

Kontakt venligst vores kundeservice så hurtigt som muligt, hvis du ikke er tilfreds med dine produkter fra Just Eat, og beskriv problemet så tydeligt som muligt for vores repræsentant. Se "kontaktoplysninger" ovenfor for at få oplysninger om, hvordan du gør dette. I vores åbningstider vil vi forsøge at hjælpe dig med det samme, ellers vil vi informere dig om, hvornår vi vil vende tilbage til dig. Vi svarer dig senest 14 dage efter at have modtaget din klage. 

Kontrollér produkterne fra Just Eat straks efter modtagelsen for at vurdere dem: (i) om de har nogen fejl, og (ii) om kvaliteten og/eller mængden svarer til det, vi har aftalt i vores aftale. 

Med forbehold af de omstændigheder, der er anført i paragraf 11(a)-(e) og udelukkelserne i paragraf 13(a)-(e), hvis:

 1. Du giver os skriftlig meddelelse inden for en rimelig tid fra opdagelsen af, at et eller flere produkter fra Just Eat ikke overholder garantien i paragraf 11; 
 2. vi på vores anmodning får mulighed for at vurdere produktformen Just Eat; og 
 3. vi på vores anmodning får mulighed for at afhente produktet/produkterne hos dig, 

Vi vil efter vores valg tilbyde dig en erstatning eller en tilbagebetaling af købsprisen (eller en del af den) for det fejlbehæftede eller defekte produkt fra Just Eat.

Hvis vi i henhold til punkt 12(c) ovenfor afhenter produkterne hos Just Eat, bedes du levere det pågældende produkt med alt det medfølgende tilbehør og - hvis det er muligt - i emballagen i original stand og følge de instruktioner, som kundeservice giver, og følge instruktionerne. 

13 - Produkter, der ikke kan returneres

Under alle omstændigheder kan følgende produkter ikke returneres til Just Eat og kan ikke refunderes af Just Eat:  

 1. Produkter, der er markeret som "outlet"-produkter i partnerwebshoppen (medmindre de viser sig at være fejlbehæftede eller defekte i overensstemmelse med punkt 11 og 12 ovenfor); 
 2. personlige eller skræddersyede produkter; 
 3. forbrugsvarer (f.eks. servietter, poser og pizzakasser), hvis emballagen er blevet åbnet eller beskadiget efter levering til dig; eller
 4. indløste eller udfyldte vouchere.

14 - Udelukkelse af fortrydelsesretten 

Fortrydelsesretten i forbindelse med fjernsalg og aftaler uden for fast forretningssted gælder ikke for ordrer via vores partnerwebshop, da de ikke kan betragtes som forbrugerkøb. 

15 - Levering og ydeevne 

Vi sørger for, at produkterne fra Just Eat leveres til den adresse, du har oplyst til os, så du bedes kontrollere, at den er korrekt og fuldstændig, før du afgiver din bestilling. På vores partnerwebshop giver vi dig en angivet leveringstid for hvert produkt. Bemærk venligst, at dette kun er en indikation, at leveringstiden ikke er afgørende, og at sådanne leveringstider ikke kan garanteres. 

På grund af uforudsete omstændigheder kan ordrer blive forsinket fra tid til anden (herunder på grund af en force majeure-hændelse (se paragraf 18 nedenfor). Hvis du ikke har modtaget en Track & Trace-kode for en ordre inden for 10 arbejdsdage efter, at du har afgivet din ordre (medmindre du har bestilt et personligt eller skræddersyet produkt fra Just Eat, som det kan tage op til 20 arbejdsdage at få leveret), bedes du kontakte kundeservice ved hjælp af ovenstående kontaktoplysninger. 

Bemærk også, at vi ikke leverer på helligdage eller i weekender. Alle ordrer med levering næste dag, der er afgivet inden kl. 14.00 på den sidste arbejdsdag før en bank-/offentlig helligdag eller weekend, vil forsøge at blive leveret den næste arbejdsdag. Hvis du afgiver din ordre efter kl. 14.00 på den sidste arbejdsdag før en bank-/offentlig helligdag eller weekend, vil din ordre blive behandlet den næste arbejdsdag og forsøge at blive leveret dagen efter.

16 - Risiko og ejerskab

Vi bærer risikoen for beskadigelse og/eller tab af produkter fra Just Eat til dig indtil det øjeblik, hvor du eller en person, der kan underskrive på dine vegne, modtager dem, på hvilket tidspunkt leveringen af produkterne er afsluttet, og produkterne fra Just Eat er på din risiko fra det tidspunkt. 

Ejendomsretten til produkterne fra Just Eat overgår ikke til dig, før vi modtager fuld betaling fra dig (herunder eventuelle leveringsomkostninger) for de relevante produkter, i hvilket tilfælde ejendomsretten til sådanne produkter overgår på tidspunktet for fuld betaling. 

17 - Ansvar

Intet i disse generelle vilkår og betingelser begrænser eller udelukker vores ansvar for: (a) død eller personskade forårsaget af vores uagtsomhed; (b) svig eller svigagtig vildledning; eller (c) ethvert andet ansvar, der ikke kan udelukkes i henhold til gældende lov.

Med forbehold af ovenstående omstændigheder, hvor vores ansvar ikke kan begrænses eller udelukkes, er vores ansvar over for dig for indirekte eller følgetab eller -skader, såsom (uden begrænsning) tab af fortjeneste, salg, forretning eller indtægter, følgeskader, tab af forventede besparelser, tab af goodwill og skader som følge af driftsafbrydelser, hver især udtrykkeligt udelukket. 

Med forbehold af ovenstående afsnit om udelukkelser og begrænsninger af ansvar er vores ansvar over for dig for tab pr. hændelse (hvor en relateret sekvens af hændelser tæller som én hændelse), som opstår i henhold til eller i forbindelse med aftalen, begrænset til det beløb, som du faktisk har betalt til os for ordrer af produkter fra Just Eat via partnerwebshoppen i den måned, hvor den relevante hændelse fandt sted.

Medmindre det udtrykkeligt er angivet i disse generelle vilkår og betingelser, giver vi ingen erklæringer, garantier eller forpligtelser i forbindelse med produkterne. Enhver repræsentation, betingelse eller garanti, som kan være underforstået eller indarbejdet i disse generelle vilkår og betingelser i henhold til lov, common law eller på anden måde, er udelukket i videst mulige omfang, som loven tillader. Vi er navnlig ikke ansvarlige for at sikre, at produkterne er egnede til dine formål. 

Endvidere er vi ikke ansvarlige for forsinkelser eller skader (herunder i forbindelse med forsinket levering), der skyldes, at vi har taget udgangspunkt i ukorrekte og/eller ufuldstændige oplysninger, som du har givet os eller på dine vegne (f.eks. hvis du har angivet en forkert leveringsadresse, eller hvis du ikke var til rådighed på den leveringsadresse, du har angivet for at modtage levering af produkterne).

Du vil kompensere os og vores associerede selskaber fuldt ud for ethvert tab, skade eller ansvar, som vi eller vores associerede selskaber pådrager os i forbindelse med en tredjeparts krav om, at en sådan tredjepart har lidt tab, skade eller ansvar i forbindelse med aftalen, i det omfang et sådant tab, skade eller ansvar kan tilskrives dig.

18 - Force Majeure

Hverken du eller vi er ansvarlige over for den anden part som følge af forsinkelse eller manglende opfyldelse af forpligtelserne i henhold til aftalen som følge af en force majeure-hændelse. "Force Majeure-begivenhed" betyder en begivenhed, der ligger uden for en af parternes rimelige kontrol, herunder, men ikke begrænset til, strejker, lockout eller andre arbejdskonflikter (uanset om det drejer sig om parternes eller tredjemands arbejdsstyrke), svigt i en væsentlig forsyningstjeneste eller et transportnetværk, naturkatastrofe, krig, oprør, terrorhandlinger, uroligheder, epidemier eller pandemier, ondsindet skade forvoldt af tredjemand, overholdelse af en lov eller regeringsordre, regel, forskrift eller anvisning fra tredjemand, materiel ulykke, nedbrud i anlæg eller maskiner, brand, oversvømmelse eller storm.

19 - Ugyldig bestemmelse 

Hvis en del af disse generelle vilkår og betingelser erklæres ugyldige eller ugyldige af en domstol eller lovgiver, forbliver de resterende generelle vilkår og betingelser fuldt ud i kraft.

20 - Intellektuel ejendomsret 

Alle intellektuelle ejendomsrettigheder, såsom firmanavne, varemærker, logoer, produktbeskrivelser, billeder, illustrationer og andet design på Partner Webshop-platformen tilhører Takeaway.com Central Core B.V. eller dets licensgivere. Enhver brug af Partner Webshop eller dens indhold, herunder kopiering eller lagring af sådant indhold helt eller delvist, bortset fra til din egen, personlige og ikke-kommercielle brug, er forbudt uden forudgående skriftligt samtykke fra os.

Du giver os en royaltyfri licens til at bruge dit navn, logo og enhver anden af dine intellektuelle ejendomsrettigheder (herunder intellektuelle ejendomsrettigheder i fotografier, du sender til os vedrørende din restaurant eller dine varer) og retten til at give underlicens til tredjepart for at gøre det muligt for os at overholde vores forpligtelser i henhold til denne aftale (især hvis du har indsendt en ordre på personlig tilpasning eller andre skræddersyede produkter), og du bekræfter over for os, at du har mulighed for at give os denne licens. Din intellektuelle ejendom forbliver dog til enhver tid din ejendom. 

Du vil kompensere os og vores tilknyttede virksomheder fuldt ud for alle tab, skader eller krav, når en tredjepart hævder, at vi eller vores tilknyttede virksomheder har krænket tredjepartens intellektuelle ejendomsrettigheder, som vi har pådraget os i forbindelse med et krav fra tredjepart mod os eller vores tilknyttede virksomheder ved (i) at bruge eller tillade brugen af et domænenavn, et varemærke, et varemærke, et logo eller anden intellektuel ejendom eller (ii) ved at hjælpe eller tillade dig med at bruge eller være registreret indehaver af sådanne rettigheder, som krænker tredjepartens rettigheder.

En "tilknyttet virksomhed" betyder en person, der fra tid til anden er et (direkte eller indirekte) datterselskab eller holdingselskab af Just Eat, eller er et datterselskab af Just Eats (direkte eller indirekte) holdingselskab, eller er en part, hvor Just Eats (direkte eller indirekte) holdingselskab ejer 30 % (tredive procent) eller mere af den indbetalte aktiekapital eller kontrollerer 30 % (tredive procent) eller mere af stemmerettighederne.

21 - Privatliv

Vi behandler dine data med omhu. Du kan finde flere oplysninger i vores Fortrolighedserklæring

22 - Gældende ret

Disse generelle vilkår og betingelser, aftalen og enhver tvist eller ethvert krav (herunder ikke-kontraktlige tvister eller krav), der opstår som følge af eller i forbindelse hermed, er underlagt dansk lov og fortolkes i overensstemmelse med dansk lov. 

Domstolene i Danmark har enekompetence til at afgøre enhver tvist eller ethvert krav (herunder enhver tvist eller ethvert krav uden for kontraktforhold), der udspringer af disse generelle vilkår og betingelser og aftalen. 

23 - Yderligere betingelser for abonnementer

(a) Vilkårene i dette afsnit [18] gælder kun i forbindelse med din deltagelse i abonnementstilbud for Just Eat produkter, der fra tid til anden er tilgængelige på vores Partner Webshop ("Abonnement"). Under et Abonnement tilbyder vi regelmæssigt planlagte leverancer af visse produkter fra Just Eat, hvor det er angivet på vores Partner Webshop (de "Abonnementsprodukter"). Udvalget af tilgængelige Abonnementer kan variere afhængigt af tidspunktet. Medmindre andet er angivet, vil alle andre vilkår og betingelser i disse Vilkår og betingelser fortsat gælde for Abonnementsprodukter, som om der var tale om enhver anden bestilling af produkter fra Just Eat via vores Partnerwebshop.

(b) Vi kan tilbyde en række forskellige Abonnementer, som kan have forskellige vilkår og begrænsninger, herunder bl.a. startdatoen for et Abonnement, den gældende pris, krav til berettigelse, hyppigheden af leverancer af Abonnementsprodukter (i den relevante faktureringsperiode), beregning af Abonnementsvolumen og dine og vores annulleringsrettigheder. I hvert enkelt tilfælde vil sådanne vilkår og betingelser blive oplyst til dig, før du klikker på "Abonner nu" eller i anden kommunikation, som du får tilsendt. Du kan også finde oplysninger om alle dine aktive abonnementer ved at besøge Partner Web Store og klikke på afsnittet "Abonnementer" i området "Min konto". Du kan også fra tid til anden ændre leveringsfrekvensen med abonnementsprodukter (og dermed også opdatere den relevante faktureringsperiode) som angivet på siden "Abonnementer" i afsnittet "Min konto".

(c) For at tegne abonnement skal du klikke på "Abonner nu" (eller lignende ordlyd), hvor det er angivet på Partner Webshop-websiden. Medmindre du får besked om andet, vil vi henvise til det samlede antal ordrer afgivet til din restaurant på Just Eat i den foregående måned for at beregne antallet af varer, der skal leveres til dig under et abonnement i en periode. Hvis det er nødvendigt, kan du som sædvanlig afgive ordrer på yderligere produkter fra Just Eat på vores partnerwebshop. Når abonnementet er afsluttet, sender vi dig en ordrebekræftelse, hver gang de relevante abonnementsprodukter skal leveres i overensstemmelse med punkt 10 ovenfor.

(d) Alle beløb, som du skal betale i forbindelse med et abonnement, vil blive behandlet i overensstemmelse med den relevante faktureringsperiode, som du vælger, når du tilmelder dig det pågældende abonnement. For hvert af dine abonnementer kan du se din faktureringsperiode og næste betalingsdato ved at gå til siden "Abonnementer" i afsnittet "Min konto" og vælge "Vis detaljer". Betalinger i forbindelse med et abonnement vil blive faktureret og opkrævet i overensstemmelse med vilkårene i punkt 11 ovenfor, og du giver os tilladelse til at opkræve sådanne betalinger i hele abonnementets løbetid.

(e) Medmindre andet er angivet på den relevante produktside, fortsætter hvert Abonnement på ubestemt tid, medmindre det opsiges af dig eller os.

(f) Hvis du ikke ønsker at fortsætte et abonnement, kan du til enhver tid annullere det. For at opsige et abonnement skal du åbne siden "Abonnementer" i afsnittet "Min konto" og følge instruktionerne for at opsige. Hvis du annullerer et abonnement mindre end 2 dage før den næste afsendelsesdato (som vist i dit område "Min konto"), vil din annullering dog først få virkning efter afsendelsen af disse tilsvarende abonnementsprodukter, og du kan fortsat blive opkrævet for de abonnementsprodukter, der sendes til dig. Efter annulleringen vil der ikke ske yderligere regelmæssigt planlagte leveringer som en del af det pågældende abonnement.

(g) Vi kan opsige dit abonnement ved at give dig 30 dages forudgående skriftlig meddelelse (som kan være pr. e-mail), hvorefter der ikke vil finde yderligere regelmæssigt planlagte leveringer sted som en del af det pågældende abonnement. Vi kan yderligere ændre vilkårene (herunder prisen) for dit abonnement også ved at give dig 30 dages forudgående skriftlig meddelelse. Hvis du ikke accepterer sådanne ændringer, kan du til enhver tid opsige abonnementet i overensstemmelse med afsnit [18(f)] ovenfor.

(h) Hvis et abonnementsprodukt ikke er på lager på det tidspunkt, hvor det er planlagt til at blive sendt til dig, vil vi underrette dig om forsinkelsen, og hvis det relevante abonnement leveres gratis til dig, kan vi erstatte varen/varerne med en tilgængelig og egnet erstatningsvare. Hvis du ikke ønsker at fortsætte dit abonnement, kan du opsige det som beskrevet ovenfor.

(i) Dine abonnementer er kun personlige for dig, og du må ikke overdrage eller overføre dit/dine abonnement(er) eller de fordele, der er forbundet med dine abonnementsprodukter, til nogen tredjepart

Disse generelle vilkår og betingelser blev senest opdateret den 8. juni 2021