Databeskyttelseserklæring for Partner Webshop

Databeskyttelseserklæring for partnere 

Denne databeskyttelseserklæring (“erklæring”) forklarer, hvordan Takeaway.com Group B.V. og dennes datterselskaber og associerede selskaber (“JET”, “vi”, “os” eller “vores”) indsamler, bruger, videregiver og på anden måde behandler personoplysninger, og den gælder for behandlingen af personoplysninger fra Restaurant Partners, dagligvarebutikker, nærbutikker eller andre forretningspartnere (“partner”), der gør brug af vores platforme og produkter, herunder webstedet, appen, Partner Webshop, JET's platform og tjenester (“tjenester”). 

Hos JET bestræber vi os på at beskytte privatlivet for alle i vores fællesskab. 

Det er vigtigt, at du læser denne erklæring sammen med eventuelle andre databeskyttelseserklæringer, der kan gælde for dig, eller som vi kan stille til rådighed under specifikke omstændigheder eller i forbindelse med specifikke tjenester, når vi indsamler eller behandler personoplysninger om dig, således at du har kendskab til, hvordan og hvorfor vi bruger sådanne oplysninger, dine rettigheder i forbindelse med dine personoplysninger, og hvordan du udøver dem. 

Hvilke personoplysninger vi behandler og hvorfor 

Personoplysninger, som i denne erklæring også benævnes “dine oplysninger”, betyder alle oplysninger eller sæt af oplysninger, hvorfra vi, direkte eller indirekte, kan identificere dig personligt, nærmere bestemt ved henvisning til en identifikator, f.eks. navn og efternavn, e-mailadresse, telefonnummer osv. Det omfatter ikke oplysninger, hvor identiteten er blevet fjernet (anonyme oplysninger). 

JET behandler dine oplysninger, fordi vi har indgået vores partneraftale med dig vedrørende brugen af vores tjenester. Vi bruger følgende oplysninger til følgende formål. 

1. Registreringsproces 

Vi behandler de personoplysninger, der er nødvendige for at registrere dig som partner, herunder vores proces for indgåelse af en kontrakt med dig. Retsgrundlaget for denne behandling er opfyldelsen af vores kontrakt med dig. Vi behandler også dine personoplysninger under registreringsprocessen for at overholde vores juridiske forpligtelser i henhold til gældende love til formål såsom at overholde krav vedrørende hvidvask af penge, finansiering af terrorisme, skat og/eller tilsvarende krav. Vi kan indsamle og bruge dine personoplysninger på grundlag af vores legitime interesser (eller dem der tilhører eventuelle tredjeparter, hvilket omfatter formål såsom forebyggelse af svindel eller forebyggelse af andre kriminelle handlinger) og/eller for at holde vores systemer sikre. Vi kan bekræfte din identitet via manuelle eller digitale midler, afhængigt af dit samtykke. 

Hvis det er nødvendigt, kan vi som en del af vores juridiske forpligtelser bede dig om en e-mailadresse, der vil blive offentliggjort på vores platform. Du bedes være opmærksom på, at

denne e-mail vil være offentligt tilgængelig. Vi anbefaler, at du ikke bruger en personlig e-mailadresse. 

Vi behandler følgende oplysninger under registreringsprocessen: 

● (Virksomheds) navn 

● Adresseoplysninger 

● Kontaktoplysninger 

● Virksomhedens CVR nr. 

● Momsnummer 

● TIN-oplysninger, DAC7 og skatte-id-nummer 

● Betalingsmetode 

● Kopi af dokumentation for identitet af juridisk repræsentant/slutbegunstiget ejer (UBO) ● Kopi af kontoudtog 

● Vedtægter (hvis UBO ikke er tilgængelig) 

● Uddrag fra handelskammeret 

● Dokumentation for finansielle oplysninger, såsom kopi af kontoudtog 

● Kopi af dokumentation for hjemmeadresse 

2. Bestillingsproces 

Når din virksomhed er opført på vores platform eller gør brug af vores tjenester via Partner Webshop, behandler vi dine personoplysninger. Retsgrundlaget for denne behandling er opfyldelsen af vores kontrakt med dig, og/eller for at vi kan overholde juridiske forpligtelser i overensstemmelse med gældende databeskyttelsesforordning. Vi kan behandle følgende personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor: 

● (Virksomheds) navn 

● Adresseoplysninger 

● Kontaktoplysninger 

● Virksomhedens CVR-nummer, momsnummer (hvis relevant) 

● Bestillings- og transaktionsoplysninger (hvis relevant) 

● Betalingsoplysninger (hvis relevant) 

3. Partner Portal og Partner Webshop-konto 

JET giver dig en partnerkonto. Du opretter din konto, og din virksomhed vil blive vist på vores platform i overensstemmelse med din partneraftale med os. Partner Portal giver dig adgang til vigtige oplysninger, såsom dine fakturaer, og den giver dig driftsmæssige muligheder for din virksomhed.

I Partner Portal har du mulighed for at tildele dine medarbejdere adgangsrettigheder til portalen. Vær opmærksom på, at adgangen til kontoen administreres af dig. Vi kan behandle følgende personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor: 

● (Virksomheds) navn 

● Adresseoplysninger 

● Kontaktoplysninger 

● Virksomhedens CVR nr. 

● Kopi af et erhvervsbankkort/erklæring 

● Kopi af dokumentation for hjemmeadresse 

● Fakturaer i overensstemmelse med din partneraftale med os 

● Login til medarbejderkonto (hvis relevant) 

● Loginoplysninger (hvis relevant) 

For at kunne bestille via vores Partner Webshop (på relevante markeder) skal du ligeledes registrere en konto. Denne konto er nødvendig for at sikre, at vi kun leverer vores tjenester til vores partnere og andre inden for catering- og beværtningssektoren. 

Hvis du ikke er en partner, der er registreret på vores primære platform, kan vi bede dig om dit CVR-nr. og/eller momsnummer for at sikre, at vi kun leverer vores tjenester til catering- og hotel og restaurationssektoren. Vi behandler følgende personoplysninger for at oprette og vedligeholde din webshopkonto: 

● (Virksomheds) navn 

● Kontaktoplysninger 

● Virksomhedens CVR-nr. (hvis relevant) 

● Momsnummer (hvis relevant) 

● Bestillingsoplysninger 

● Betalingsoplysninger 

5. Kundeservice og -support 

Når du kontakter vores kundeservice, bruger vi de personoplysninger, du tilvejebringer, til at besvare dit spørgsmål eller håndtere din klage. Retsgrundlaget for denne behandling er opfyldelse af vores kontrakt med dig og/eller for at overholde vores juridiske forpligtelser i henhold til gældende databeskyttelseslove. Vi behandler følgende personoplysninger i forbindelse med kundeservice: 

● Navn 

● Adresseoplysninger (hvis relevant) 

● Kontaktoplysninger 

● Bestillings- og transaktionsoplysninger (hvis relevant) 

● Betalingsoplysninger (hvis relevant)

● Bemærkninger og kommentarer (hvis relevant) 

● Eventuelle andre personoplysninger, der tilvejebringes af dig i kundeservicemeddelelserne 

Vi kan indsamle personoplysninger via opkald optaget under levering af kundesupport, herunder til det formål at undersøge og imødekomme brugerbekymringer og for at overvåge og forbedre vores kundesupportsvar og -processer. 

Retsgrundlaget for denne behandling som JET foretager, er, at en sådan behandling er nødvendig for opfyldelse af en kontrakt, ud over eventuelle juridiske forpligtelser eller legitime interesser, som vi måtte have. 

6. Markedsføring 

Vi behandler også dine oplysninger for at kunne sende dig (tilpassede) markedsføringsmeddelelser. Vi behandler dine personoplysninger til disse markedsføringsformål baseret på dit samtykke, medmindre dit samtykke ikke er påkrævet i henhold til gældende lov. Hvis du ønsker at ændre dine præferencer vedrørende modtagelse af disse meddelelser, kan du afmelde via afmeldingslinket i meddelelsen, via dine kontoindstillinger i Partner Portal eller via vores databeskyttelsesformular. Vi kan behandle følgende personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor: 

● (Virksomhed) navn 

● Adresseoplysninger 

● Kontaktoplysninger 

● Kampagneoplysninger (valgfrit) 

● Enheds-id (hvis relevant) 

● Cookie- og teknologioplysninger (hvis relevant) 

For at gøre det muligt for os at tilpasse din brugeroplevelse hos JET og optimere de tjenester, du får tilbudt, kan vi bruge automatiseret beslutningstagning og profilering til markedsføringsformål. Se afsnittet “Automatisk beslutningstagning og profilering” herunder for yderligere oplysninger. 

Der kan være tilfælde, hvor JET kan behandle dine personoplysninger for at markedsføre tredjepartstilbud, -produkter og -tjenester til dig. Retsgrundlaget for denne behandling af personoplysninger er dit samtykke, medmindre dit samtykke ikke er nødvendigt i henhold til gældende lov. Når du ønsker at ændre dine præferencer for modtagelse af sådanne meddelelser og notifikationer, kan du afmelde ved hjælp af afmeldingslinket i de relevante meddelelser eller fravælge meddelelser via SMS-svar med “STOP” i overensstemmelse med gældende lov. Du kan også afvise markedsføringsmeddelelser, der sendes via push-meddelelser, ved at afvise den relevante tilladelse til vores app i dine telefon- eller tabletindstillinger, men dette vil også forhindre dig i at modtage bestillingsopdateringer via push.

7. Researchundersøgelser 

For at sikre at vores tjenester stemmer overens med dine præferencer, kan dine personoplysninger bruges til formål såsom at udføre bruger- eller tilfredshedsundersøgelser. JET vil behandle dine personoplysninger, efter at du har givet samtykke til dette, medmindre det ikke er påkrævet i henhold til gældende lov. Vi kan behandle følgende personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor: 

● (Virksomheds) navn 

● Adresseoplysninger 

● Kontaktoplysninger 

● Researchsvar 

8. Kampagner, konkurrencer, merchandising og tilbud 

JET kan lancere specifikke kampagner eller indhold i forbindelse med vores tjenester. Hvis du ønsker at deltage i en kampagne, konkurrence, merchandising, tilbud eller drage fordel af dette indhold i forbindelse med vores tjenester, beder JET dig om tilladelse til at behandle dine personoplysninger, hvis behandlingen ikke kan udføres på grundlag af vores kontrakt. Hvis vi har anmodet om dit samtykke, kan du altid trække dit samtykke tilbage ved at kontakte os via de kontaktoplysninger, der udleveres til dig i forbindelse med kampagnen eller via vores Partner Portal. Vi behandler følgende oplysninger til disse kampagner og tilbud: 

● Navn 

● Adresseoplysninger (hvis relevant) 

● Kontaktoplysninger 

● Kampagneoplysninger (hvis relevant) 

● Transaktionsoplysninger om merchandising-bestillinger, der afgives via JET-godkendte merchandising-websteder 

8. Cookies 

JET bruger cookies eller lignende teknologier til funktionelle, analytiske og markedsføringsmæssige formål. Oplysninger, der behandles til cookie-formål, varierer efter formål (funktionelle, analytiske eller markedsføringsmæssige) og afhænger af de præferencer, du angiver. Se vores cookie-erklæring for flere oplysninger om, hvordan vi bruger cookies, og hvordan du indstiller dine præferencer. 

9. Analyse 

JET bruger dine oplysninger til at overholde vores indberetningsforpligtelser over for annoncører og til at forbedre vores websted samt udvalg af produkter og tjenester. Retsgrundlaget for denne

behandling er, at behandlingen er nødvendig for at forfølge en legitim interesse tilhørende JET (analyse og rapportering) i henhold til gældende lov. Vi sikrer altid, at rapporterne ikke indeholder oplysninger, der kan spores tilbage til dig. 

10. Courier App 

JET leverer Courier App til dig som en tjeneste, der giver dig mulighed for at tildele, spore og koordinere leveringen af dine bestillinger og chauffører. Courier App-portalen leveres til partneren med henblik på denne behandlingsaktivitet og giver dig mulighed for at tilmelde dine bude. JET kan kræve, at du tilmelder dine bude til Courier App-portalen med henblik på udførelse af kontraktmæssige årsager. Leveringen af Courier App og Courier App-portalen til dig som partner er nødvendig for at forfølge en legitim interesse tilhørende JET (analyse og rapportering) i henhold til gældende lov. Brugere af Courier App informeres desuden om behandlingsaktiviteterne i en separat erklæring, der er tilgængelig i Courier App. Vi kan behandle følgende personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor: 

● (Virksomhed) navn 

● Adresseoplysninger 

● Kontaktoplysninger 

● Placeringsoplysninger om bude (hvis relevant) 

● Enheds-id (hvis relevant) 

● Cookie- og teknologioplysninger (hvis relevant) 

11. Anmeldelser af bude 

Vi kan tilbyde dig mulighed for at indsende en anmeldelse af bude. Retsgrundlaget for dette er dit samtykke, medmindre dit samtykke ikke er nødvendigt i henhold til gældende lov. 

JET behandler de personoplysninger, som du tilvejebringer, når du indsender en anmeldelse. Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger, når du indsender dine anmeldelser, er det samtykke, du har givet. Du kan trække dit samtykke tilbage ved at kontakte os via vores databeskyttelsesformular. Vi behandler følgende personoplysninger, når du slår en anmeldelse op: 

● Fornavn (hvis indsendt) 

● Kontaktoplysninger 

● Anmeldelse 

Sådan indsamler vi dine personoplysninger 

Vi indsamler, behandler og opbevarer dine personoplysninger, samt personoplysninger om enheder, som du bruger til at navigere til JET-platforme på din computer eller mobil, som du giver os, når du bruger vores platforme, opretter en konto, drager fordel af vores tjenester eller på anden måde kontakter os.

Vi behandler personoplysninger, som du tilvejebringer frivilligt, som vi indsamler automatisk, og som vi indhenter fra tredjepartskilder til de formål, der er beskrevet i denne erklæring. 

- Personoplysninger, som du frivilligt tilvejebringer: Vi kan modtage personoplysninger fra dig, når du tilmelder dig vores platform, opretter en konto hos os eller giver os dine markedsføringspræferencer eller til undersøgelser eller anmeldelser i forbindelse med vores tjenester. 

- Personoplysninger som vi indsamler automatisk: Med dit forudgående samtykke, eller når det er tilladt ved gældende lov, kan vi automatisk indsamle tekniske oplysninger om dit udstyr, browsingaktiviteter og mønstre, når du browser på vores platforme. Vi bruger disse personoplysninger ved hjælp af cookies, serverlogfiler og andre lignende teknologier. Disse selvlærende algoritmer genererer indhold, som de bruger til at personliggøre din brugeroplevelse ved især at vælge de elementer, som du er interesseret i, samt til at understøtte den overordnede optimering af vores tjenester. For at se vores cookie-politik, se (Cookies) herover for yderligere oplysninger. 

Vi kan give dig mulighed for at bruge sociale mediewebsteder til at oprette din konto eller linke din konto til det relevante sociale mediewebsted. Disse sociale mediewebsteder kan give os automatisk adgang til visse personoplysninger, som de opbevarer om dig (f.eks. indhold, som du har set, indhold, som du synes om, og oplysninger vedrørende de annoncer, som du har fået vist eller eventuelt har klikket på). Hvis vi modtager sådanne oplysninger, kan vi bruge disse oplysninger til yderligere at tilpasse din oplevelse hos os i overensstemmelse med dine markedsføringspræferencer. 

- Personoplysninger, som vi indsamler fra tredjepartskilder: Vi kan modtage personoplysninger fra tredjepartskilder, herunder annonceringsnetværk og sociale medieplatforme såsom Facebook eller udbydere af tekniske betalings- og leveringstjenester, der kan være beliggende uden for EU, med henblik på at understøtte indkøb af vores tjenester, for at måle effektiviteten af markedsføringskampagner for vores tjenester og bedre forstå dine præferencer, således at vi kan tilpasse vores markedsføringskampagner og tjenester i overensstemmelse hermed. Hvis vi eventuelt modtager sådanne personoplysninger, har vi kontrolleret, at disse tredjeparter enten har indhentet dit samtykke til at behandle oplysningerne eller på anden måde har tilladelse eller er forpligtede til at dele dine personoplysninger med os. 

Vi benytter også offentligt tilgængelige oplysninger fra offentlige myndigheder og lokale råd til at bekræfte, at du har den korrekte licens og de korrekte certificeringer til at drive din restaurant. 

Vi sikrer os, at vi har et retsgrundlag til at indsamle og bruge dine personoplysninger. Det retsgrundlag, som vi påberåber os, vil ændre sig afhængigt af typen af oplysninger og sammenhængen, hvori vi indsamler dem. Den vigtigste grund til at indsamle og bruge oplysninger, der indsamles fra tredjepartskilder, er at opfylde vores kontrakt med dig, men vi kan også behandle dem, hvis det er i vores legitime forretningsinteresser at gøre

det, for hele tiden at forbedre vores tjenester og gøre det endnu nemmere at indgå partnerskab med dig. 

Yderligere formål 

Vi bruger kun dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor, medmindre vi med rimelighed mener, at vi skal bruge dem af en anden årsag, og den pågældende årsag er forenelig med det oprindelige formål. Hvis vi ønsker at bruge oplysningerne til et andet formål, træffer vi passende foranstaltninger for at informere dig i overensstemmelse med betydningen af de ændringer, vi foretager. Du bedes være opmærksom på, at vi kan behandle dine personoplysninger uden din viden eller dit samtykke i overensstemmelse med ovenstående regler, hvor det kræves af gældende databeskyttelseslovgivning. 

Automatiske individuelle afgørelser og profilering 

Vi kan anvende automatiske individuelle afgørelser og profilering til de formål, der er beskrevet ovenfor. Automatiseret beslutningstagning finder sted, når et elektronisk system bruger personoplysninger til at træffe en beslutning uden menneskelig indgriben. Vi sørger for, at der er indført foranstaltninger for at beskytte dine rettigheder, når vi bruger automatiseret beslutningstagning. 

Du vil ikke blive underlagt beslutninger, der vil have en betydelig indvirkning på dig, og som udelukkende er baseret på automatiseret beslutningstagning, medmindre vi har et lovligt retsgrundlag for at gøre det, og vi har underrettet dig. Hvis du ønsker at gøre indsigelse mod denne type behandling, kan du kontakte os via vores databeskyttelsesformular. Vi vil derefter fortsætte med at revurdere situationen og/eller give dig flere oplysninger om, hvorfor og hvordan en sådan automatiseret beslutning blev truffet. 

Hvor længe vi beholder dine oplysninger 

Vi opbevarer kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde de formål, hvortil vi indsamlede dem, herunder med henblik på at opfylde eventuelle juridiske, regnskabsmæssige eller rapporteringsmæssige krav. For at bestemme den passende opbevaringsperiode for personoplysninger tager vi hensyn til antallet, karakteren og følsomheden af personoplysningerne, den potentielle risiko for skade ved uautoriseret brug eller videregivelse af dine personoplysninger, de formål, hvortil vi behandler dine personoplysninger, og hvorvidt vi kan opnå disse formål på andre måder, samt de gældende lovmæssige, kontraktlige eller lignende krav til at opbevare dine personoplysninger. 

Under visse omstændigheder kan vi anonymisere dine personoplysninger, så de ikke længere kan knyttes til dig, og i så fald kan vi bruge sådanne oplysninger uden yderligere varsel til dig. 

Deling af dine personoplysninger med andre 

JET deler dine oplysninger med den kunde, der bestiller hos dig. Da kunden er din direkte kunde, har du eget ansvar for og dine egne forpligtelser til behandlingen af deres personoplysninger. Kunder kan kontakte dig direkte, hvis de har spørgsmål om, hvordan du håndterer deres personoplysninger.

Du og vi er separate dataansvarlige med hensyn til de personoplysninger om kunder, der behandles for dig og vores egne formål og via dine og vores egne ressourcer og/eller på dine eller vores vegne. Dette betyder, at vi begge er uafhængigt ansvarlige for behandlingen af de personoplysninger, som vi (delvist) bestemmer formålene med og midlerne til. 

Deling af dine personoplysninger med andre 

JET kan samarbejde og/eller dele oplysninger med andre virksomheder inden for JET-koncernen og andre tredjeparter for at udføre den behandling, der er beskrevet ovenfor. 

Disse koncernvirksomheder og tredjeparter behandler dine personoplysninger på vegne af os som databehandlere eller som uafhængige dataansvarlige (som defineret eller henvist til i henhold til gældende databeskyttelseslov, herunder koncepter om tilsvarende ansvarlig eller behandler), og har adgang til dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet i denne erklæring. Vi kræver, at koncernvirksomheder og tredjeparter beskytter dem i overensstemmelse med de standarder, der er angivet i denne erklæring, og vi træffer passende foranstaltninger i medfør af gældende databeskyttelseslove for at sikre det samme beskyttelses og fortrolighedsniveau for dine personoplysninger. 

Vi deler også dine oplysninger med andre tredjeparter, hvis det er relevant eller påkrævet ved gældende lov eller forordning (herunder en retskendelse), eller hvis vi mener, at videregivelse er nødvendig for at udøve, fastlægge eller forsvare juridiske rettigheder eller for at beskytte en persons vitale interesser. Sådanne tredjepartsdataansvarlige kan omfatte retshåndhævende myndigheder. 

Vi kan også videregive dine oplysninger til eventuel virksomhed eller potentiel køber af alle eller stort set alle vores aktiver i forbindelse med eventuelt salg eller overdragelse af de pågældende aktiver. 

Dine oplysninger kan deles med følgende parter: 

● JET's tilknyttede selskaber, datterselskaber og/eller koncernselskaber i JET ● Tjenesteudbydere såsom udbydere af software, hosting, applikationssupport, levering, logistik, informationssikkerhed, osv. 

● Tredjeparter, der udfører forskellige aktiviteter for at fremme, markedsføre eller understøtte vores tjenester. Dette omfatter sociale medieplatforme som Facebook, offshore kundesupportagenter, markedsføringstjenesteudbydere, eCRM-partnere, der administrerer vores e-mailmarkedsføring og push-meddelelser, partnere, der sender dig sms'er, når din bestilling er på vej, leveringsselskaber, der leverer din bestilling til dig. 

● Implementeringspartnere 

● Forhandlere, betalings- og korttjenesteudbydere såsom Adyen (se her for deres databeskyttelseserklæring) og markedsføringstjenesteudbydere 

● Virksomheder, der leverer kundetilfredshedsundersøgelser

● Faglige konsulenter 

● Retshåndhævende myndigheder, statslige myndigheder eller tilsynsmyndigheder (herunder forsikringsselskaber, visum- og skattemyndigheder) 

● Eventuel anden part, forudsat at du har givet dit samtykke til videregivelsen. 

Tredjepartswebsteder og -tjenester 

Vores websted kan indeholde links til tredjepartswebsteder og -tjenester. Når du tilgår sådanne tredjepartswebsteder, bedes du være opmærksom på, at hvert af disse websteder har deres egen databeskyttelseserklæring. Selvom JET udviser stor omhu ved valg af websteder, der linkes til, kan vi ikke påtage os ansvaret for den måde, hvorpå de håndterer dine oplysninger. 

Hvor dine oplysninger sendes hen 

Hvis du befinder dig i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), Israel, Australien, New Zealand og Canada, bedes du være opmærksom på, at vi kan behandle og/eller overføre dine personoplysninger uden for EØS, Israel, Australien, New Zealand og Canada. Dette kan omfatte overførsel eller opnåelse af adgang til dem fra andre jurisdiktioner, herunder jurisdiktioner, der muligvis ikke yder et beskyttelsesniveau svarende til dine lokale og/eller databeskyttelseslovgivning (“ikke-tilstrækkeligt land”). Hvis vi overfører personoplysninger uden for EØS, Israel, Australien, New Zealand og Canada, vil vi tage hensyn til eventuelle gældende lovbestemte forpligtelser, der er relevante for overførsler af personoplysninger, og i ikke-tilstrækkelige lande vil vi påberåbe os passende sikkerhedsforanstaltninger, herunder EF-godkendte standardkontraktbestemmelser eller anden lovlig bindende overførselsmekanisme, i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning. 

Rettigheder, spørgsmål eller klager 

Vi informerer dig om, at du med hensyn til personoplysningerne kan udøve de rettigheder, der er fastsat i den gældende databeskyttelseslovgivning, hvilket kan omfatte retten til at anmode om indsigt i, berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandling, og til at gøre indsigelse mod behandling, retten til dataportabilitet, til at trække dit samtykke tilbage til enhver tid (uden at dette berører lovligheden af behandlingen baseret på det samtykke, der blev givet før tilbagetrækningen), samt til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed. 

For at udøve dine rettigheder bedes du kontakte os via vores databeskyttelsesformular

Vær opmærksom på, at e-mailmeddelelser ikke altid er sikre. Derfor bedes du undlade at inkludere følsomme oplysninger i dine e-mails til os. 

Vi vil gøre vores bedste for at håndtere din anmodning til tiden og uden beregning, undtagen hvor det ville kræve en overdreven eller uforholdsmæssig indsats. I visse tilfælde kan vi bede dig om at bekræfte din identitet, før vi kan efterkomme din anmodning. 

Det er vigtigt, at dine personoplysninger holdes nøjagtige og ajourførte. Hvis nogen af de personoplysninger, som vi opbevarer om dig, ændrer sig, bedes du informere os, så længe vi har de pågældende oplysninger. Hvis du deler andre personers oplysninger med os, er det dit

ansvar at indsamle sådanne oplysninger i overensstemmelse med lokale lovkrav. F.eks. bør du informere sådanne andre personer, hvis oplysninger du giver os, om indholdet af denne erklæring og indhente deres forudgående samtykke. 

Hvis du har eventuelle andre spørgsmål eller klager over behandlingen af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os. Vi vil også gerne høre fra dig, hvis du har tips eller forslag til, hvordan vi kan forbedre vores databeskyttelsespolitik. For flere oplysninger om vores brug af dine personoplysninger eller udøvelse af dine rettigheder som beskrevet ovenfor, bedes du kontakte vores koncerns databeskyttelsesafdeling via vores databeskyttelsesformular eller kontaktoplysningerne angivet nedenfor. 

Sikkerhed 

JET tager beskyttelse af personoplysninger meget alvorligt, og vi træffer derfor passende foranstaltninger til at beskytte dine personoplysninger mod misbrug, tab, uautoriseret adgang, uønsket videregivelse og uautoriseret ændring. 

Inden for JET begrænser vi adgangen til dine oplysninger så meget som muligt og giver kun vores medarbejdere adgang til dine oplysninger på “need-to-know”-basis. 

Hvis du føler, at dine personoplysninger ikke er tilstrækkeligt beskyttede, eller der er tegn på misbrug, bedes du kontakte os via vores databeskyttelsesformular

Opdateringer af denne databeskyttelseserklæring 

Vi kan opdatere denne erklæring fra tid til anden som respons på forandring i den juridiske, tekniske eller forretningsmæssige udvikling. Når vi opdaterer vores erklæring, træffer vi passende foranstaltninger til at informere dig i overensstemmelse med betydningen af de ændringer, vi foretager. Hvis det kræves ved gældende databeskyttelseslovgivning, beder vi om dit samtykke til eventuelle væsentlige ændringer af denne databeskyttelseserklæring. 

Vi opfordrer dig til regelmæssigt at gennemgå denne erklæring for at få de seneste oplysninger om vores databeskyttelsespraksisser. 

I det omfang vi tilbyder lokale sprogversioner, vil den engelske version af denne erklæring have forrang i tilfælde af uoverensstemmelser mellem de forskellige sprogversioner. 

Kontakt os 

Medmindre andet er angivet, er Takeaway.com Group B.V. den dataansvarlige for dine personoplysninger. 

Hvis du har spørgsmål eller bekymringer vedrørende denne databeskyttelseserklæring og/eller vores databeskyttelsespraksisser, bedes du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver via vores databeskyttelsesformular eller ved at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver her.u

Just Eat Takeaway.com Data Protection Officer/Privacy Council - Takeaway.com Group B.V. 

Piet Heinkade 61 

1019 GM Amsterdam Oosterdoksstraat 80 

1011 DK Amsterdam 

Holland 

Denne databeskyttelseserklæring kan opdateres og blev sidst opdateret d. 08.03.2023.