Databeskyttelseserklæring for Partner Webshop

Denne databeskyttelseserklæring gælder for behandlingen af personoplysninger tilhørende Restaurant Partnere, der benytter sig af Just Eat Takeaway.coms Partner Webshop. Medmindre andet er angivet, er den dataansvarlige for behandling af disse personoplysninger Takeaway.com Group B.V. og/eller det tilknyttede JET-selskab (herunder datterselskaberne til Just Eat Takeaway.com N.V.)

Hos JET bestræber vi os på at opbygge verdens bedste madfællesskab, og det starter med at beskytte alles personoplysninger i vores fællesskab. Det betyder, at vi beskytter personoplysningerne om alle besøgende, der bruger vores tjenester.

Hvilke personoplysninger vi behandler, og hvorfor
Personoplysninger, som i denne erklæring også benævnes “dine oplysninger”, betyder alle oplysninger eller sæt af oplysninger, hvorfra vi, direkte eller indirekte, kan identificere dig personligt, nærmere bestemt ved henvisning til en identifikator, f.eks. navn og efternavn, e-mailadresse, telefonnummer, dit CV, et henvisningsbrev, osv. Det omfatter ikke oplysninger, hvor identiteten er blevet fjernet (anonyme oplysninger).

Når du interagerer med JET via vores tjenester, indsamler og behandler vi dine personoplysninger. JET kan behandle dine personoplysninger til følgende formål

1. Bestillingsproces

Vi behandler følgende personoplysninger, der er nødvendige for at gennemføre din ordre i vores Partner Webshop, og retsgrundlaget for denne behandling af personoplysninger er opfyldelse af en kontrakt med dig. Vi behandler følgende personoplysninger til dette formål: 

 • (Virksomheds) navn
 • Adresseoplysninger
 • Kontaktoplysninger
 • Handelskammernummer, momsnummer (hvis relevant)
 • Bestillingsoplysninger og transaktionsoplysninger
 • Betalingsoplysninger

2. Kundeservice

Når du kontakter vores Kundeservice, bruger vi de personoplysninger, du tilvejebringer, til at besvare dit spørgsmål eller håndtere din klage. Retsgrundlaget for denne behandling af personoplysninger er, at det er nødvendigt for opfyldelse af en kontrakt og/eller for at overholde JET’s juridiske forpligtelser som defineret i den generelle forordning om databeskyttelse. Vi behandler følgende personoplysninger med henblik på kundeservice:

 • Navn
 • Adresseoplysninger (hvis relevant)
 • Kontaktoplysninger
 • Bestillings- og transaktionsoplysninger
 • Betalingsoplysninger (hvis relevant)
 • Kommentarer (hvis relevant) 

3. Markedsføringsmeddelelser

Vi behandler også dine oplysninger for at kunne sende dig (tilpassede) markedsføringsmeddelelser. Vi behandler dine personoplysninger til disse markedsføringsformål baseret på dit samtykke, medmindre dit samtykke ikke er påkrævet i henhold til gældende lov. Hvis du ønsker at ændre dine præferencer vedrørende modtagelse af disse meddelelser, kan du afmelde via afmeldingslinket i meddelelsen eller via vores databeskyttelsesformular. Vi behandler følgende oplysninger til markedsføringsformål:

 • (Virksomhed) navn
 • Adresseoplysninger
 • Kontaktoplysninger
 • Kampagneoplysninger (valgfrit)
 • Enheds-id (hvis relevant)
 • Cookie- og teknologioplysninger (hvis relevant)

4. Kampagner og konkurrencer

JET behandler også dine personoplysninger, når du deltager i en af vores kampagner og/eller konkurrencer. Vi behandler kun dine personoplysninger til kampagner og/eller konkurrencer, hvis du har givet os dit samtykke. Vi behandler følgende oplysninger til disse kampagner og konkurrencer:

 • Navn
 • Kontaktoplysninger
 • Adresseoplysninger (hvis relevant)
 • Kampagnebidrag (hvis relevant)

5. Cookies

Derudover bruger JET cookies til funktionelle, analytiske og markedsføringsformål. De funktionelle cookies er nødvendige til brugen af webstedet. Oplysningerne fra analyse- og markedsføringscookies knyttes ikke til de andre oplysninger, som du tilvejebringer under bestillingsprocessen. Se vores cookieerklæring for at få flere oplysninger om cookies.

Yderligere formål

Vi bruger kun de oplysninger, der indsamles via teknologierne, til de formål, der er beskrevet ovenfor. Hvis vi ønsker at bruge oplysningerne til et andet formål, træffer vi passende foranstaltninger for at informere dig i overensstemmelse med betydningen af de ændringer, vi foretager. Hvis gældende databeskyttelseslov kræver det, indhenter vi dit samtykke.

Alder
Vores websted og ledige stillinger er ikke beregnet til personer, der er defineret som mindreårige i henhold til gældende lokal lovgivning, og vi har heller ikke til hensigt at indsamle personoplysninger om webstedsbesøgende, der er under den definerede myndighedsalder. Vi kan dog ikke bekræfte besøgendes eller ansøgeres alder. Vi råder derfor forældre og/eller værger til at overvåge deres børns onlineaktiviteter for at forhindre, at deres personoplysninger indsamles uden forældresamtykke. Hvis du føler, at vi har indsamlet personoplysninger om en mindreårig uden samtykke, bedes du kontakte os via vores databeskyttelsesformular. Vi vil derefter slette disse oplysninger.

Automatiske individuelle afgørelser 

JET bruger automatiske individuelle afgørelser og profilering til at udføre aftalen med dig og til at forbedre vores platform. Hvis du er partnerrestaurant, bruger JET dine omsætningsdata til at indstille en forbrugsgrænse baseret på restaurantens omsætning og bruger dine restaurantdata (f.eks. køkkentype og menu) til at give dig en mere tilpasset shoppingoplevelse. 

Når en sådan automatisk individuel afgørelse og/eller profilering fører til en negativ beslutning om dig, og du ikke accepterer den, kan du kontakte os via vores databeskyttelsesformular. Vi vil derefter foretage en ny vurdering af situationen. 

Så længe opbevarer vi dine personoplysninger
Vi opbevarer kun dine personoplysninger så længe det er nødvendigt for at opfylde de formål, hvortil vi indsamlede dem, herunder med henblik på at opfylde eventuelle juridiske, skattemæssige, regnskabsmæssige eller rapporteringskrav. For at bestemme den passende opbevaringsperiode for personoplysninger tager vi hensyn til antallet, arten og følsomheden af personoplysningerne, den potentielle risiko for skade ved uautoriseret brug eller videregivelse af dine personoplysninger, de formål, hvortil vi behandler dine personoplysninger, og hvorvidt vi kan opnå disse formål på andre måder, samt de gældende lovkrav.

Under visse omstændigheder kan vi anonymisere dine personoplysninger, så de ikke længere kan knyttes til dig, og i så fald kan vi bruge sådanne oplysninger uden yderligere varsel til dig. 

Hvis du har spørgsmål om den måde, hvorpå vi opbevarer dine personoplysninger, kan du kontakte os via vores databeskyttelsesformular.

Deling af dine personoplysninger med andre

JET kan arbejde og/eller dele oplysninger med andre virksomheder inden for JET-koncernen og andre tredjeparter for at udføre den behandling, der er beskrevet ovenfor. 

Disse gruppevirksomhder og tredjeparter behandler dine personoplysninger på vegne af os (som databehandlere) eller som uafhængige dataansvarlige, og har adgang til dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet i denne erklæring. Vi kræver, at gruppevirksomheder og tredjeparter beskytter dem i overensstemmelse med de standarder, der er angivet i denne erklæring, og vi træffer passende foranstaltninger i medfør af gældende databeskyttelseslove for at sikre det samme niveau af beskyttelse og fortrolighed af dine personoplysninger. 

Vi deler også dine oplysninger med andre tredjeparter, hvis det er relevant eller påkrævet ved gældende lov eller forordning (herunder en retskendelse), eller hvis vi mener, at videregivelse er nødvendig for at udøve, fastlægge eller forsvare juridiske rettigheder eller for at beskytte en persons vitale interesser. Sådanne tredjepartsdataansvarlige kan omfatte retshåndhævende myndigheder. 

Vi kan også videregive dine oplysninger til eventuel virksomhed eller potentiel køber af alle eller stort set alle vores aktiver i forbindelse med eventuelt salg eller overdragelse af de pågældende aktiver.

Dine oplysninger kan deles med følgende parter:

 • Tjenesteudbydere såsom udbydere af software, hosting, applikationssupport, levering, logistik, informationssikkerhed, osv. 
 • Implementeringspartnere
 • Faglige konsulenter
 • Statslige myndigheder eller tilsynsmyndigheder
 • Visum- og skattemyndigheder
 • Forsikringsselskaber
 • Når det er relevant, med sælgere, betalingstjenesteudbydere, og f.eks. Adyen (for deres databeskyttelseserklæring, se her), som formidler betalingstransaktioner 
 • Udbydere af markedsføringstjenester
 • Eventuel anden part, forudsat at du har givet dit samtykke til videregivelsen.

Tredjepartswebsteder 

Vores websted kan indeholde links til tredjepartswebsteder. Når du tilgår sådanne tredjepartswebsteder, skal du huske på, at hvert af disse websteder har deres egen databeskyttelseserklæring. Selvom JET udviser stor omhu ved valg af websteder, der linkes til, kan vi ikke påtage os ansvaret for den måde, hvorpå de håndterer dine oplysninger.

Oplysninger, som vi indsamler fra tredjepartskilder

Oplysninger, som vi indsamler fra tredjepartskilder er analyserapporter og markedsundersøgelser for at:

 • måle resultatet af markedsføringskampagner for vores tjenester, og
 • bedre forstå dine præferencer, således at vi tilpasser vores markedsføringskampagner og tjenester i overensstemmelse hermed.

Vi drager også fordel af offentligt tilgængelige oplysninger fra offentlige myndigheder og lokale råd for at bekræfte, at du har den korrekte licens og de korrekte certificeringer til at drive din restaurant.

Vi sikrer, at vi har et retsgrundlag til at indsamle og bruge dine personoplysninger. Det retsgrundlag, som vi påberåber os, vil ændre sig afhængigt af typen af oplysninger og sammenhængen, hvori vi indsamler dem. Den vigtigste grund til at indsamle og bruge oplysninger, der indsamles fra tredjepartskilder, er at opfylde vores kontrakt med dig, men vi kan også behandle dem, hvis det er i vores legitime forretningsinteresser at gøre det, for hele tiden at forbedre vores tjenester og gøre det endnu nemmere at indgå partnerskab med dig.

Hvor dine oplysninger sendes hen 

Vi kan overføre dine personoplysninger uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Dette kan omfatte overførsel eller adgang til dem fra andre retskredse, der muligvis ikke yder et beskyttelsesniveau svarende til EU's databeskyttelseslove. Når vi overfører personoplysninger, tager vi hensyn til gældende lovbestemte forpligtelser, der er relevante for overførsel af personoplysninger, og hvis der ikke findes en tilstrækkelighedsbeslutning fra Europa-Kommissionen, anvender vi passende sikkerhedsforanstaltninger, herunder standardkontraktbestemmelser godkendt af Europa-Kommissionen. 

Rettigheder, spørgsmål eller klager

Vi informerer dig om, at du med hensyn til personoplysningerne kan udøve de rettigheder, der er fastsat i gældende databeskyttelseslove, som kan omfatte: 

 • Retten til at blive informeret: Få oplysninger om vores indsamling og brug af dine personoplysninger. 
 • Retten til indsigt: Få indsigt i de personoplysninger, som vi opbevarer om dig, få oplysninger om, hvordan dine personoplysninger behandles af os og under visse omstændigheder få en kopi af dine personoplysninger, der behandles. 
 • Retten til at bekræfte nøjagtigheden af dine personoplysninger: Anmode om berigtigelse, hvis nogen af dine personoplysninger, der opbevares af os, er unøjagtige, ufuldstændige eller kræver en opdatering. 
 • Retten til at blive glemt: Under visse omstændigheder kan du have ret til at bede os om at slette eller på anden måde bortskaffe alle dine personoplysninger, som vi opbevarer. 
 • Retten til at begrænse (dvs. forhindre) behandlingen af dine personoplysninger: Hvis kravene er opfyldt, behandler vi ikke dine personoplysninger til noget andet formål end opbevaring af dem.
 • Retten til at gøre indsigelse mod at vi bruger dine personoplysninger til et bestemt formål: Vi stopper med at behandle dine personoplysninger efter din anmodning, hvis vi behandler dine personoplysninger på et andet retsgrundlag end samtykke.
 • Retten til at trække samtykke tilbage: Hvis vi påberåber os dit samtykke som retsgrundlag for at bruge dine personoplysninger, kan du til enhver tid trække det pågældende samtykke tilbage. Din anmodning vil ikke påvirke lovligheden af den behandling, der fandt sted baseret på det samtykke, der blev givet forud for tilbagetrækningen.
 • Retten til dataportabilitet: Hvis du har givet os personoplysninger direkte, hvis vi bruger dem med dit samtykke eller til opfyldelse af en kontrakt, og de pågældende oplysninger behandles ved hjælp af automatiserede midler, kan du i mange tilfælde bede os om en kopi af de pågældende personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (hvis teknisk muligt), som du kan genbruge med en anden tjeneste eller virksomhed.
 • Rettigheder vedrørende automatiske individuelle afgørelser og profilering. 
 • Indgive en klage: Du har ret til at indgive en klage til din kompetente databeskyttelsesmyndighed. Vi vil meget gerne have mulighed for selv at løse dine problemer, så du bedes kontakte os først.

For at udøve dine rettigheder bedes du kontakte os via vores databeskyttelsesformular.

Vær opmærksom på, at e-mailmeddelelser ikke altid er sikre. Derfor bedes du undlade at medtage følsomme oplysninger i dine e-mails til os.

Vi vil gøre vores bedste for at håndtere din anmodning til tiden og uden beregning, undtagen hvor det ville kræve en uforholdsmæssig indsats. I visse tilfælde kan vi bede dig om at bekræfte din identitet, før vi kan efterkomme din anmodning.

Det er vigtigt, at dine personoplysninger holdes nøjagtige og ajourførte. Hvis nogen af de personoplysninger, som vi opbevarer om dig, ændrer sig, bedes du informere os, så længe vi har de pågældende oplysninger. Hvis du deler andre personers oplysninger med os, er det dit ansvar at indsamle sådanne oplysninger i overensstemmelse med lokale lovkrav. For eksempel bør du informere sådanne andre personer, hvis oplysninger du giver os, om indholdet af denne erklæring og indhente deres forudgående samtykke.

Hvis du har eventuelle andre spørgsmål eller klager over behandlingen af dine personoplysninger, vil vi med glæde tale med dig. Vi vil også gerne høre fra dig, hvis du har tips eller forslag til, hvordan vi kan forbedre vores databeskyttelsespolitik. For flere oplysninger om vores brug af dine personoplysninger eller udøvelse af dine rettigheder som beskrevet ovenfor, bedes du kontakte vores koncerns databeskyttelsesafdeling via vores databeskyttelsesformular eller kontaktoplysningerne angivet nedenfor. 

Sikkerhed

JET tager beskyttelsen af dine oplysninger alvorligt og træffer passende foranstaltninger til at forhindre misbrug, tab, uautoriseret adgang, uønsket videregivelse og uautoriseret ændring. Hvis du føler, at dine oplysninger ikke beskyttes på passende vis, eller der er tegn på misbrug, bedes du kontakte os via vores databeskyttelsesformular

Sådan kontakter du os

Hvis du har spørgsmål eller bekymringer vedrørende denne databeskyttelseserklæring og/eller vores databeskyttelsespraksisser, bedes du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver via vores  databeskyttelsesformular eller ved at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver/privatlivsråd på:

Just Eat Takeaway.com Data Protection Officer/ Privacy Council - Takeaway.com Group B.V.

Piet Heinkade 61

1019 GM Amsterdam Oosterdoksstraat 80

1011 DK Amsterdam

Holland

Opdateringer til denne databeskyttelseserklæring

Vi kan opdatere denne erklæring fra tid til anden som svar på nye juridiske, tekniske eller forretningsmæssige udviklinger. Når vi opdaterer vores erklæring, træffer vi passende foranstaltninger til at informere dig i overensstemmelse med betydningen af de ændringer, vi foretager. Hvis det kræves ved gældende databeskyttelseslovgivning, beder vi om dit samtykke til eventuelle væsentlige ændringer til denne databeskyttelseserklæring.

Vi opfordrer dig til regelmæssigt at gennemgå denne erklæring for at få de seneste oplysninger om vores databeskyttelsespraksisser.

Denne databeskyttelseserklæring kan opdateres og blev sidst opdateret den 29. juni 2022.