Databeskyttelseserklæring for webbutik

Denne databeskyttelseserklæring gælder for behandlingen af personoplysninger tilhørende kunder, der benytter sig af Just Eat Takeaway.coms webbutik. Den dataansvarlige for behandling af disse personoplysninger er Just Eat Takeaway.com Group B.V. (herefter benævnt “JET“).

JET er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger og tager dit privatliv alvorligt. Derfor overholder JET kravene i den generelle forordning om databeskyttelse ved behandling af personoplysninger.

Hvilke oplysninger vi behandler og hvorfor

JET behandler dine oplysninger, fordi du bruger vores webbutik. Vi bruger følgende personoplysninger til følgende formål.

1. Bestillingsproces

Vi behandler følgende personoplysninger, der er nødvendige for at gennemføre din ordre i vores webbutik, og retsgrundlaget for denne behandling af personoplysninger er opfyldelsen af en kontrakt med dig. Vi behandler følgende personoplysninger til dette formål.

- (Virksomhed) navn

- Adresseoplysninger

- Kontaktoplysninger

- Virksomhedens CVR nr.

- Momsnummer

- Ordreoplysninger

- Betalingsoplysninger

2. Anmeldelser

Bortset fra ovenstående behandlingsaktiviteter, behandler vi de personoplysninger, du giver, når du skriver en anmeldelse på vores webbutik. Retsgrundlaget for denne behandling af personoplysninger er, at du har givet dit samtykke (ved at skrive en anmeldelse) som defineret i den generelle forordning om databeskyttelse. Du kan trække dit samtykke tilbage ved at kontakte os via vores databeskyttelsesformular. Vi behandler følgende personoplysninger, når du skriver en anmeldelse:

- Navn (hvis indsendt)

- Anmeldelse

3. Kundeservice

Når du kontakter vores kundeserviceafdeling, bruger vi de personoplysninger, du tilvejebringer, til at besvare dit spørgsmål eller håndtere din klage. Retsgrundlaget for denne behandling af personoplysninger er, at det er nødvendigt for opfyldelsen af en kontrakt som defineret i den generelle forordning om databeskyttelse. Vi behandler følgende personoplysninger med henblik på kundeservice:

- Navn

- Kontaktoplysninger

- Adresseoplysninger (hvis relevant)

- Betalingsoplysninger (hvis relevant)

- Kommentarer (hvis relevant)

4. Konto

For at kunne bestille via vores webbutik, skal du tilmelde dig en konto. Denne konto er nødvendig for at sikre, at vi kun leverer vores tjenester til vores partnerrestauranter og andre inden for catering- og beværtningssektorerne.

Hvis du ikke er en restaurant, der er registreret på vores hovedplatform, kan vi bede dig om dit CVR nr. og/eller momsnummer for at sikre, at vi kun leverer vores tjenester til catering- og beværtningssektorerne. Vi behandler følgende personoplysninger for at oprette og vedligeholde din konto:

- (Virksomhed) navn

- Kontaktoplysninger

- CVR nr. (hvis relevant)

- Momsnummer (hvis relevant)

- Ordreoplysninger

- Betalingsoplysninger

5. Markedsføringsmeddelelser

Vi behandler også dine oplysninger for at kunne sende dig (tilpassede) markedsføringsmeddelelser og notifikationer. Vi behandler dine personoplysninger til markedsføringsformål baseret på dit samtykke. Når du vil ændre dine præferencer med hensyn til modtagelse af sådanne meddelelser og notifikationer, kan du afmelde ved hjælp af linket i den pågældende meddelelse. Vi behandler følgende oplysninger til markedsføringsformål:

- Navn

- Kontaktoplysninger

- Postnummer

6. Kampagner og konkurrencer

JET behandler også dine personoplysninger, når du deltager i en af vores kampagner og/eller konkurrencer. Vi behandler kun dine personoplysninger til kampagner og/eller konkurrencer, hvis du har givet os dit samtykke. Vi behandler følgende oplysninger til disse kampagner og konkurrencer:

- Navn

- Kontaktoplysninger

- Adresseoplysninger (hvis relevant)

- Kampagnebidrag (hvis relevant)

7. Cookies

Derudover bruger JET cookies til funktionelle, analytiske og markedsføringsformål. De funktionelle cookies er nødvendige til brugen af webstedet. Oplysningerne fra analyse- og markedsføringscookies knyttes ikke til de andre oplysninger, som du tilvejebringer under bestillingsprocessen. Se vores cookieerklæring for at få flere oplysninger om cookies.

Yderligere formål

Vi bruger kun de oplysninger, der indsamles via teknologierne til de formål, der er beskrevet ovenfor. Hvis vi ønsker at bruge oplysningerne til et andet formål, træffer vi passende foranstaltninger til at informere dig i overensstemmelse med betydningen af de ændringer, vi foretager. Hvis det kræves af gældende databeskyttelseslovgivning, indhenter vi dit samtykke.

Automatiske individuelle afgørelser

JET bruger automatiske individuelle afgørelser og profilering til at udføre aftalen med dig og til at forbedre vores platform. Hvis du er en partnerrestaurant, bruger JET dine omsætningsdata til at indstille en forbrugsgrænse baseret på restaurantens omsætning og bruger dine restaurantdata (f.eks. køkkentype og menu) til at give dig en mere tilpasset shoppingoplevelse. Negative automatiske afgørelser vil altid blive genstand for menneskelig involvering.

Deling med eksterne leverandører

JET deler dine personoplysninger med den eksterne leverandør, hvis du bestilte hos en ekstern leverandør, således at den pågældende leverandør kan levere din ordre. Hvis du bestilte hos en ekstern leverandør, er du en direkte kunde hos den pågældende leverandør, og leverandøren har sit eget ansvar og sine egne forpligtelser med hensyn til behandlingen af dine oplysninger. Hvis du har spørgsmål om, hvordan leverandøren håndterer dine oplysninger, skal du kontakte leverandøren direkte.

Deling med andre (ikke leverandører)

JET sælger ikke dine oplysninger til tredjeparter, og vi videregiver dem kun til tredjeparter, hvis det er nødvendigt med henblik på opfyldelsen af vores kontrakt med dig, til analytiske og markedsføringsmæssige formål, eller for at overholde juridiske forpligtelser.

Dine oplysninger kan deles med følgende parter:

- Softwareudbydere

- Implementeringspartnere

- Virksomheder, der leverer kundetilfredshedsundersøgelser

- Udbydere af analysetjenester

- Kundeserviceudbydere

Tredjepartswebsteder

Vores websted kan indeholde links til tredjepartswebsteder. Når du tilgår sådanne tredjepartswebsteder, skal du huske på, at hvert af disse websteder har deres egen databeskyttelseserklæring. Selvom JET udviser stor omhu i sit valg af websteder, der skal linkes til, kan vi ikke påtage os ansvaret for den måde, hvorpå de håndterer dine oplysninger.

Hvor dine oplysninger sendes hen

Vi kan overføre dine personoplysninger uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Dette kan omfatte overførsel eller adgang til dem fra andre retskredse, der muligvis ikke yder et beskyttelsesniveau svarende til EU's databeskyttelseslove. Når vi overfører personoplysninger, tager vi hensyn til gældende lovbestemte forpligtelser, der er relevante for overførsel af personoplysninger, og hvis der ikke findes en tilstrækkelighedsbeslutning fra Europa-Kommissionen, anvender vi passende sikkerhedsforanstaltninger, herunder standardkontraktbestemmelser godkendt af Europa-Kommissionen. Vi har implementeret lignende passende sikkerhedsforanstaltninger hos vores tredjepartstjenesteudbydere, og yderligere oplysninger kan tilvejebringes efter anmodning herom.

Hvor længe vi beholder dine oplysninger

Vi opbevarer kun dine personoplysninger så længe det er nødvendigt for at opfylde de formål, hvortil vi indsamlede dem, herunder med henblik på at opfylde eventuelle juridiske, regnskabsmæssige eller rapporteringskrav. For at bestemme den passende opbevaringsperiode for personoplysninger tager vi hensyn til antallet, arten og følsomheden af personoplysningerne, den potentielle risiko for skade ved uautoriseret brug eller videregivelse af dine personoplysninger, de formål, hvortil vi behandler dine personoplysninger, og hvorvidt vi kan opnå disse formål på andre måder, samt de gældende lovkrav.

Under visse omstændigheder kan vi anonymisere dine personoplysninger, så de ikke længere kan knyttes til dig, og i så fald kan vi bruge sådanne oplysninger uden yderligere varsel til dig.

Rettigheder, spørgsmål eller klager

Vi informerer dig om, at du med hensyn til personoplysningerne kan udøve de rettigheder, der er fastsat i den generelle forordning om databeskyttelse, herunder: retten til at anmode om indsigt i, berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandling, og til at gøre indsigelse mod behandling, retten til dataportabilitet, til at trække dit samtykke tilbage til enhver tid (uden at dette berører lovligheden af behandlingen baseret på det samtykke, der blev givet før tilbagetrækningen), samt til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed.

For at udøve dine rettigheder (eller for at fravælge andre former for markedsføring, såsom markedsføring med post eller telemarketing), bedes du kontakte os via vores databeskyttelsesformular.

Bortset fra det vil vi også gerne høre fra dig, hvis du har eventuelle spørgsmål eller forslag til, hvordan vi kan forbedre vores databeskyttelsessprocesser.

Sikkerhed

JET tager beskyttelsen af dine oplysninger alvorligt og træffer passende foranstaltninger til at bekæmpe misbrug, tab, uautoriseret adgang, uønsket offentliggørelse og uretmæssig ændring. Hvis du føler, at dine oplysninger stadig ikke er beskyttet ordentligt, eller at der er bevis for misbrug, bedes du kontakte security-concerns@takeaway.com.

Opdateringer til denne databeskyttelseserklæring

Vi kan opdatere denne databeskyttelseserklæring fra tid til anden som svar på nye juridiske, tekniske eller forretningsmæssige udviklinger. Når vi opdaterer vores databeskyttelseserklæring, træffer vi passende foranstaltninger til at informere dig i overensstemmelse med betydningen af de ændringer, vi foretager. Hvis det kræves af gældende databeskyttelseslovgivning, indhenter vi dit samtykke til eventuelle væsentlige ændringer til denne databeskyttelseserklæring.

Vi opfordrer dig til regelmæssigt at gennemgå denne erklæring for at få de seneste oplysninger om vores databeskyttelsespraksisser.

Kontaktoplysninger

Hvis du har eventuelle spørgsmål eller bekymringer vedrørende denne databeskyttelseserklæring og/eller vores databeskyttelsespraksisser, bedes du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver/privatlivsråd via vores databeskyttelsesformular eller ved at kontakte:

Just Eat Takeaway.com Group B.V. Data Protection Officer / Privacy Council

Oosterdoksstraat 80

1011 DK Amsterdam

Holland

Denne databeskyttelseserklæring kan opdateres og blev sidst opdateret den [dato].